Fri fragt af trampoliner Prøvehop i Glostrup! 30 dages åbent køb

Garantier

Garantier


Alle vores produkter har mindst 1 års garanti, men i mange tilfælde er garantien betydeligt længere. For vores virksomhedskunder gælder garantien dog kun på de produkter, som er beregnet til kommerciel anvendelse.

Nedenfor følger en liste over vores produkter og hvilke garantier, der gælder. Længst nede på siden finder du også vores garantivilkår.

 

Garantiperioder
 

Model Anvendelse Ramme  Fjedre  Kant-beskyttelse Hoppedug
           
Pioneer 300, 360, 430 Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Adventurer 350, 420, 500 Privat 7 år 5 år 2 år 5 år
Explorer 350, 360, 420, 460, 500, 510 Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Challenger 300, 360, 430 Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Performer Revolution Privat 10 år 5 år 2 år 5 år
Athlete Privat 10 år 5 år 2 år 5 år

 

Model Anvendelse Stolper Net
       
Sikkerhedsnet  Explorer/ Challenger/ Performer Privat 2 år 2 år
Sikkerhedsnet  Adventurer/  Pioneer Privat 2 år 2 år

 

  Privat Kommercielt
Model    
Stige 1 år 0 år
Overtræk 1 år 0 år
Nedre Sikkerhedsnet 1 år 0 år
Støttesæt 1 år  0 år
Basketkurv  1 år 0 år
Silence Performance System 1 år 0 år


 

Generelle garantivilkår

 

1. Garantien gælder kun for materiale- eller konstruktionsfejl på varen og dennes dele.

2. Dele, som omfattes af normal slitage (f.eks. gummistropper og stolpebeskyttelse), dækkes ikke af garantien.

3. Garantien ophører med at gælde i følgende situationer:

  • ved fejlagtig og/eller skødesløs anvendelse af produktet
  • hvis produktet ikke monteres og betjenes ifølge brugsanvisningen.
  • hvis reparationer af produktet ikke er blevet udført af en fagmand.
  • hvis dele, som er blevet monteret senere, ikke opfylder de tekniske specifikationer eller ikke er blevet monteret korrekt.
  • hvis et produkt, der er beregnet til privat brug, er blevet anvendt kommercielt og/eller i offentlige miljøer

4. Bedømmelse af garantisager ud fra disse garantivilkår foretages af North Trampoline.

5. For at kunne påberåbe sig garantien skal forbrugeren kunne påvise, at produktet er blevet købt hos North Trampoline. Det anbefales derfor, at forbrugeren gemmer købsbeviset. Forbrugeren skal kunne vise forhandleren de påståede defekter eller skader så denne kan foretage en bedømmelse af, om det drejer sig om en garantisag eller ikke.

5. I tilfælde, hvor trampoliner har stået tæt på kysten, tættere end 1,6 km fra kysten, reduceres garantitiden med 25%.

6. Ved ekstreme vejrforhold såsom kraftige vinde forventes det, at trampolinen skal pakkes ned. Hvis ikke dette gøres, brydes garantien.

 

Undtagelser for garantien:

  • Rust
  • Materialeskader, som er forårsaget af slitage eller anden ydre påvirkning (f.eks. vind).
  • Mug eller pletter, som forårsages af fugt eller formuldede blade og lignende.
  • Solblegede dele
  • Slitagedele, såsom gummistropper og skum.

 

Udover disse vilkår har kunden altid lovbestemte rettigheder i henhold til købsloven.