Vi er ved at opdatere vores system og det medfører at ingen køb kan gennemføres i øjeblikket. Vi arbejder på at løse det hurtigst muligt. Kontakt kundeservice for mere information.


Købsbetingelser

Købsbetingelser

 
I henhold til købelovens betingelser.

 

Garanti
Samtlige varer i vores sortiment har minimum et års fabriks- / levarandørsgaranti om ikke andet oplyses. Køberen har samme ret mod North Trampoline som North Trampoline har mod producent. Reklamation skal indgives når fejlen bliver opdaget. Det er ved reklamation efter garantitidens udgang køberen der skal bevise, at fejlen allerede var påført produktet ved leveringstidpunktet. Købelovens bestemmelser giver dig som kunde visse rettigheder, normalt to år. Mere information om denne lov kan du finde på Forbrugerstyrelsens hjemmeside:
www.forbrug.dk.
 

Transportskader
Kontrollér venligst godset for eventuelle transportskader ved modtagelse og ret henvendelse direkte til transportøren med et forbehold for modtagelse, når varen leveres.

Yderligere reklamationer rettes i første omgang til North Trampoline på telefon 78 73 45 46


Bestilling
Bestillinger sker via vores hjemmeside eller mail medmindre andet aftales. Bestillinger som laves i en anden persons navn uden medgivelse, eller på anden måde medfører at North Trampoline lider økonomiske tab eller anden skade vil blive politianmeldt.

 

Priser
Alle produktpriser er angivet i danske kroner inkl. moms.
Priserne ved bestillingstidspunktet er den for aftalen gældende.
Vi forbeholder os ret for eventuelle fejl.

 

Leveringstider
På hjemmesiden gives præliminær leveringstid, som bekræftes af os ved bestilling.
North Trampoline forbeholder sig ret for eventuelle fejlagtige oplysninger som ligger til grund for denne leveringsindikering, hvilket kan medføre at levering kan ske tidligere såvel som senere end beregnet.
Speditøren ringer altid og adviserer leveringen.

 

Leveringer
Levering sker på en fælles besluttet leveringsadresse med en af North Trampolines udvalgte speditører, i forhold til de leveringsmuligheder som præsenteres inden ordren er færdigbehandlet, og debiteres efter gældende prisliste. Det er på køberens ansvar at tilgodese, at adressen som oplyses til North Trampoline ved bestilling er korrekt, og at køberen efter North Trampoline har effektueret orderen følger op på leveringen hos speditøren, samt tilser at leveringen afhentes/modtages på afhentningsstedet indenfor forsvarlig tid fra afsendelsen, normalt ni (9) dage fra afsendelsen. Kontrol af varen ved modtagelsen/transportskader. Risikoen for varen overgår til kunden efter modtagelsen. Undersøg altid om pakken har synlige skader sammen med transportøren, som skal notere dette på fragtsedlen.

 

Ændring af ordrer
Kunden har frem til det tidspunkt orderen effektueres ret til at uden omkostning, medmindre der forligger en prisforskel på varen, at ændre sin ordrer, dog med forbehold for at ny vare findes på lager. Ved ændring af vare på ordrer gælder den pris som er aktuel ved tilfældet for ændringen.
Notér at ordrer som er bestilt og ekspedition påbegyndt ikke kan ændres.

 

Fortrydelses- og returret
Som køber har du 14 dages fortrydelsesret, fra du har modtaget varen. Ved udnyttelses af fortrydelsesretten skal varen returneres i sin originalemballage. Kunden har ret til at besigtige og teste produktet, inden det leveres tilbage. Hvis produktet er blevet anvendt i større udstrækning, end hvad der er nødvendigt for at fastslå dets funktion eller egenskaber, hæfter kunden for det eventuelle værditab. Produktet kan leveres tilbage direkte til vores lager i Glostrup eller sendes til os med et fragtfirma. Kunden betaler selv for returfragten. North Trampoline hjælper gerne med at arrangere returfragten.

Her kan du udfylde vores returblanket >>>

Sådan gør du for at returnere din vare/fortryde dit køb:

1. Fyld i returblanketten som er linket ovenfor og kontakt kundeservice ved evt. spørgsmål. Her beskrives den information som vi behøver samt hvordan du får din nye vare alternativt hvordan vi refunderer dine penge.

2. Pak dit returprodukt i originalemballagen, og aflever det på vores lager eller send det til: North Trampoline c/o Skanlog A/S, Smedeland 18, 2600 Glostrup. Kontakt kundeservice for mere information. Hvis der er tale om større returprodukter, som ikke kan sendes med posten og kræver fragt med et fragtfirma, hjælper vi dig gerne med at arrangere returfragten. Prisen for at returnere produktet er i disse tilfælde DKK 450 inkl. moms.

3. Når vi har modtaget produktet/produkterne, refunderer vi din betaling for produktet/produkterne.


Hvis du har fået leveret et forkert produkt, står vi naturligvis for transportomkostningerne. Hvis der skulle mangle noget i leverancen, eller hvis et produkt er defekt, skal North Trampoline udbedre manglen eller sende en erstatning inden for 2-5 dage efter modtagelse af besked herom, eller så snart reservedelen er på lager. Fortrydelsesretten gælder ikke for virksomheder.

 

Reklamation
North Trampoline yder 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles North Trampoline indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Northtrampoline.dk returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

 

Reklamation og varereturnering
Ved fortrydelse, reklamation, fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes du kontakte:

North Trampoline/Avero ApS CVR-nr: 32677452

c/o Skanlog A/S

Smedeland 18

2600 Glostrup

Tlf : 78 73 45 46
Email: info@northtrampoline.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os.

 

Hvad skal jeg sende med tilbage? 
Mærk pakken med ordrenummer + "Bytte" eller "Retur".

 

E-mail ved fortrydelse/ reklamation
Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation vil du alltid få tilsendt en mail når vi modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation

 

Klager og klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb kan du kontakte os på info@northtrampoline.dk – så vil vi gøre vores yderste for at nå frem til en løsning. I fald det ikke lykkes, har du som forbruger mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet via www.forbrug.dk EU-kommissionens online klageportal som indgives her kan også benyttes: http://ec.europa.eu/odr

 

Information
Alle billedinformationer på vores sider skal ses som illustrationer, og Hoppeeksperten kan heller ikke garantere at billedet giver varernes eksakte udseende samt beskaffenhed.

 

Virksomheden (OBS denne adresse må ikke anvendes for retur/ reklamation)

North Trampoline/ Avero ApS CVR-nr: 32677452

Gungevej 2

2650 Hvidovre

 

Børn og unge under 18 år
Du skal være fyldt 18 år for at handle på hoppeeksperten.dk - er du under 18 år skal du have godkendelse fra dine forældre.

 

Personlige oplysninger
North Trampoline behandler alle personlige oplysninger fortroligt. Vi bruger dem kun i vores kontakt med kunderne og for at kunne opfylde vores egne krav til opfølgning af ordre, således at vi hele tiden kan give vores kunder den bedst mulige oplevelse ved at handle med North Trampoline. Din adresse vil ikke blive solgt eller delt med andre firmaer, organisationer eller privatpersoner.

For at indgå aftale med os på North Trampoline, har vi brug for følgende oplysninger:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-mail adresse

 

Direktøren for North Tampoline har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på northtrampoline.dk er Magnus Jägare

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret
Vi transmitter ikke kundeoplysninger krypteret

Som registreret hos northtrampoline.dk har du alltid ret till at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hemred rettes til via e-mail info@northtrampoline.dk

 

Cookies
På northtrampoline.dk anvendes cookies med det formål at optimere websiten og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

 

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på northtrampoline.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistiken anvendes kun med formål, at optimere northtrampoline.dk

 

Copyright
Indholdet på www.northtrampoline.dk er beskyttet af loven om ophavsret (§ 49 URL). Denne paragraf indebærer et forbud mod at kopiere hele eller dele af vores hjemmeside og gøre dette tillgængeligt for offentligheden. Opsættelighed eller grov uagtsomt krænkelse af disse rettigheder kan lede til bøde eller fængsel i op til to år.
Ophavsret - Copyright 2004-2015, Avero ApS - All rights reserved.

 

Tvist
Tvist mellem to eller flere virksomheder afgøres som regel ved domstolene.

 

Force Majeure
I hændelse af krig, naturkatastrofer, konflikter på arbejdsmarkedet, ændringer i lovgivningen, manglende leveringer fra underleverandører, fordyrende omstændigheder, samt hændelser udenfor vores kontrol, som ikke har kunnet forudses og som påvirker igangværende aftale udgør begrundelse for Hoppeeksperten at bli frigjort fra sine forpligtelser til at opfylde denne kontrakt.